Договір оферти

Відправки з 30.04.2022 робимо за передоплатою!

З 30.04.2022 Безкоштовна доставка тимчасово недоступна!

Договір публічної оферти

За даною угодою одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), що адресований необмеженому колу осіб, є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівля-продаж товар, фотографія який розміщений у відповідний розділ веб-сайт  https://fabrikachasov.com/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Вебсайт https://fabrikachasov.com/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках
 https://fabrikachasov.com/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ СТАНИ

  1.1. Договірні стосунки між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натиснення на сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ” означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, узяв до виконання умови Договори публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для усіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натиснення на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець дає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторон і вибирають , у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

 • ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/ и застосування якого є обов’язковим для усіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб- сайті https://fabrikachasov.com/, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

«Товар » – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі і супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/ розміщена пропозиція продавця.

« Покупець » – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, Веб-сайт https://fabrikachasov.com/ , що відвідали, і що мають намір придбати той або інший Товар.

« Продавець »  – будь- яка дієздатна фізична, юридична особа,  фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://fabrikachasov.com/ мають намір його продати.

« Замовлення »  – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів, така, що адресується продавцеві.

«Законодавство » – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Товару » – недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:
• виконувати умови цього Договору
• виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
• передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
• перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
• повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування цього договору.

4.2. Продавець має право:
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3 Суб’єкт господарювання з-поміж осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/ Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*

 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Товар, розміщену на Веб-сайті https://fabrikachasov.com/;
 • при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки . У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
 • ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «В кошик!» або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Веб-сайту https://fabrikachasov.com/.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У у разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

 • ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів вміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).

2)  післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місцем здійснення замовлення товару.

3) Кредитною карткою такого типу:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема під час оплати Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/ в у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії під час оплати Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 • УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту https://fabrikachasov.com/ .

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, яку виконують інші Служби доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, Покупець, що доставляється Компаніями-перевізниками, підтверджує власну підписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, вказаній та оплаченому Покупцем, у комплектності згідно зі специфікацією цього Товару та належному (робочому) стані та якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем у заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, кур’єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр. відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на на підставі його листа, надісланого на e-mail: info@fabrikachasov.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати по контактним даних у розділі Контакти.

 • УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошено Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (повернення).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється в відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті https://fabrikachasov.com/.

9.4. Сторони узгодили, що у разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. за суперечкам у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, що підлягають дозволу у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань щодо оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, які мають непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання сьогодення Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань щодо цього Договору через настання форс-мажорних обставин, негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат чи інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов’язань щодо цього Договору, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна з Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це інший бік.

Незважаючи на наступ форс-мажора, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно для виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцеві про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті  https://fabrikachasov.com/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільною зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://fabrikachasov.com/

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числа: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (при необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавцю, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець відповідає за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

Фабрика часов